ADMINISTRATIE

Bedrijfsboekhouding

 • Verwerking van de boekhouding
 • Opstellen van een begroting
 • Jaarrapportages
 • Winstaangifte
 • BTW-aangifte

Loonadministratie

 • Salarisverwerking
 • Loonstroken voor werknemers
 • Loonaangifte
 • Loonberekeningen
 • CAO-wijzigingen
 • Aanmelden werknemers (bij uitvoeringsinstanties etc.)
 • Controle

Belastingzaken

 • Aangifte inkomstenbelasting
 • Aangifte vennootschapsbelasting
 • Aangifte omzetbelasting
 • Aangifte loonbelasting
 • Planning belasting
 • Begeleiding belastingcontroles
 • Advisering diverse fiscale gebieden
 • Signalering bij belastingwijzigingen

Advies

 • Opstarten van een onderneming
 • Belastingen
 • Administratieve organisatie
 • Personeel
 • Financiering
 • Bedrijfsstructuur

KOSTEN

Hoeveel kost het uitbesteden van een administratie?

De prijzen die een administratie- of accountantskantoor in rekening brengt zijn niet wettelijk geregeld. De tariefstelling is vrij. Het is afhankelijk van het soort werk en van de werknemer die het werk moet doen. Voorkom vervelende verrassingen en maak vooraf goede afspraken.

Administratiekantoor H. Nelissen V.O.F. werkt bij veel administraties met maand- of kwartaalbedragen. Dit om grote afrekeningen te voorkomen. Deze maandbedragen worden dan besproken in het startersgesprek. Dit kan ook al een totale prijsafspraak zijn. Hierbij zit inbegrepen de verwerking van de administratie, het jaarrapport en de belastingaangifte. Eventueel meerwerk wordt apart in rekening gebracht. Het startersgesprek is overigens kosteloos en geheel vrijblijvend.

Uiteraard kunt u zelf ook besparen op de kosten van onze werkzaamheden. Dit is onder andere afhankelijk van de aanlevering (week-maand-kwartaal-jaar), en van de manier van aanlevering (de zo genaamde schoenendoos of keurig in geklapperd) en bijvoorbeeld het zelf (deels) verwerken van de boekhouding.